14 - 16 Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

(+84) 28 38 27 27 40

reservation.central@silverlandhotels.com

CHECK RATE