Silverland Jolie Hotel

4D Đường Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

reservation.jolie@silverlandhotels.com

(+84) 28 3521 8999


CHECK RATE