4D Đường Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

(+84) 28 3521 8999

reservation.jolie@silverlandhotels.com

CHECK RATE