LIÊN HỆ

Silverland Charner Hotel

87-89-91 Hồ Tùng Mậu St. Ben Nghe Ward, Dist 01, Ho Chi Minh City, Viet Nam, Ho Chi Minh, Vietnam

reservation.charner@silverlandhotels.com

+84 28 3915 6666

Grand Silverland Hotel & Spa

125 Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

reservation.grand@silverlandhotels.com

(+84) 28 3829 3888

Silverland Yen Hotel

73 - 75 Đường Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

reservation.yen@silverlandhotels.com

(+84) 28 3823 6789

Silverland Sakyo Hotel & Spa

10A Đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

reservation.sakyo@silverlandhotels.com

(+84) 28 3829 5295

Silverland Jolie Hotel & Spa

4D Đường Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

reservation.jolie@silverlandhotels.com

(+84) 28 3521 8999

Silverland Central Hotel

14 - 16 Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

reservation.central@silverlandhotels.com

(+84) 28 3827 2738 - 3827 2740

Silverland Sil Hotel & Spa

20 - 22 Đường Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

reservation.sil@silverlandhotels.com

(+84) 28 3823 9922

TOP