Careers

Kế toán tổng hợp

 

Hồ Chí Minh

Lương: 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ

Ngày Hết Hạn: 30-08-2018

Director of Sales

 

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh Tranh

Ngày Hết Hạn: 31-12-2018

General Manager

 

Hồ Chí Minh

Lương: USD 5000

Ngày Hết Hạn: 31-08-2018
TOP